Privacybeleid:

Dash Trading Dash Trading, gevestigd aan de Dennenlaan 60 A, 1161CS, Zwanenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring.

Contact details:

https://dashtrading.nl Dennenlaan 60 A, 1161CS, Zwanenburg +31 850 60 1855

Dash Trading is de functionaris voor gegevensbescherming van Dash Trading Hij / zij is te bereiken via info@dashtrading.nl

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Dash Trading verwerkt uw persoonlijke gegevens door gebruik te maken van onze services en / of door deze aan ons te verstrekken. Hieronder volgt een overzicht van de 
persoonlijke gegevens die we verwerken:

– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Geboorteplaats 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– IP-adres 
– Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website te maken, in correspondentie en per telefoon 
– bankrekeningnummer

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

Dash Trading verwerkt de volgende speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens van u:

– kredietwaardigheidscontrole Met Dash Trading is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en om u en ons 
tegen misbruik te beschermen , laten we uw kredietwaardigheid testen. We doen dit door de nodige persoonlijke gegevens (inclusief uw adresgegevens) te verstrekken aan een 
ratingbureau [naam en mogelijk adresgegevensbeoordelaar], die deze gegevens alleen mag gebruiken voor dit doel. 
– burgerservicenummer (BSN)

Voor welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

Dash Trading verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

– Afhandeling van uw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder 
– U kunt bellen of e-mailen als dat nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren 
– Informeer u over wijzigingen in onze diensten en producten 
– U hebt de mogelijkheid om een ​​account aan te maken 
– Om goederen en diensten aan u te leveren 
– Dash Trading analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en om het assortiment van producten en services aan te passen aan uw voorkeuren. 
– Dash Trading volgt uw surfgedrag op verschillende websites waarmee wij onze producten en services afstemmen op uw behoeften. 
– Dash Trading verwerkt ook persoonlijke gegevens als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals informatie die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dash Trading neemt beslissingen over het al dan niet nemen van beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking die (belangrijke) gevolgen voor mensen kunnen hebben. Dit zijn 
beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat hierbij een persoon betrokken is (bijvoorbeeld een medewerker van Dash Trading). Dash 
Trading gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: [aanvulling met naam van het systeem, waarom het wordt gebruikt, onderliggende logica, interesse en 
verwachte gevolgen voor de betrokken persoon]

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan

Dash Trading slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonlijke gegevens: (Category) persoonlijke gegevens> Bewaarperiode> Reden Personalia> 
Bewaartermijn> Reden Adres> Bewaarperiode> Reden Enzovoort> Bewaarperiode> Reden

Persoonlijke gegevens delen met derden

Dash Trading biedt alleen derde partijen en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken

Dash Trading maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat 
op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. We kunnen 
onze website hiermee ook optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle 
eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Bekijk, wijzig of verwijder gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Dash Trading en heeft u het recht op 
gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die wij u ter beschikking hebben in een computerbestand naar u of 
een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, schrapping, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek om 
annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar tony@dashtrading.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek aan
inspectie wordt door u gedaan, wij vragen u om een ​​kopie van uw identiteitsbewijs te sturen met het verzoek. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dash Trading wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de 
Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen

Dash Trading neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met 
onze klantenservice of via info@dashtrading.nl